Safety Induction

Kedisiplinan Penggunaan Alat Pelindung Diri menjadi aspek pe...

Safety Induction

Pengarahan terhadap aspek K3 kepada pegawai baru, kontraktor...

Pengenalan APAR

Kegiatan pengenalan jenis-jenis APAR dan pengarahan pengguna...

Pelatihan APAR

Pelatihan pemadaman api menggunakan APAR yang bersifat rutin...

Pengujian Kualitas Air Li...

Bentuk komitmen perusahaan dalam menciptakan tempat kerja ya...

Pengecekkan Kualitas Ling...

Bentuk komitmen perusahaan dalam menciptakan tempat kerja ya...